کارگروه سیستم‌های کامپیوتری

 • سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
  نام وظیفه
  محمد جواد ابوطالبی عضو غیرفعال
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو غیرفعال
  سیدمحمدمسعود صدرنژاد عضو فعال
  عرفان لقمانی عضو غیرفعال
  امیرعلی معین‌فر سرپرست
shopify visitor statistics