پست‌های اخیر بلاگ

نخستین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی با همکاری شبکه انتشار دانش، اولین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر را، با ارائه‌هایی توسط جمعی از اساتید، پژوهشگران، و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تاریخ ۹و ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند.

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۴
معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد

انجمن علمی دانشکده قصد دارد سلسله جلسات چشم‌انداز را جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مسیر‌های مختلف کاری و تحصیلی پیش‌رو در رشته مهندسی کامپیوتر، برگزار کند.

اولین جلسه از این سلسله جلسات با موضوع معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد دانشکده در روز شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴
shopify visitor statistics