کارگروه‌ها

انجمن علمی از سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفت تا مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان را در برنامه‌های خود قرار دهد تا بتواند با استفاده از توانایی همه دانشجویان، کیفیت برنامه‌های خود را تا حد ممکن بهبود بخشیده و برنامه‌هایی که جای خالی آ‌ن‌ها در دانشکده حس می‌شود را اجرایی کند.

 

در همین راستا فعالیت‌های انجمن علمی فعالیت‌های به ۸ کارگروه‌ تخصصی تقسیم می‌شود تا هر کارگروه بتواند به شکل متمرکز برنامه‌های تحت نظارت خود را برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

 

عناوین کارگروه‌ها:

 • کار‌گروه سخنرانی و گفت‌وگوها
 • کار‌گروه کارسوق‌ها
 • کارگروه رقابت‌های علمی
 • کارگروه رقابت‌های غیرعلمی
 • کارگروه ارتباط با صنعت
 • کارگروه سیستم‌های کامپیوتری
 • کارگروه جشن‌ها
 • کارگروه بازدید‌ها


در هر کارگروه، بسته به حجم فعالیت‌ها تعدادی از اعضای هسته مرکزی انجمن علمی به همراه تعدادی از اعضای خارج از انجمن حضور خواهند داشت.

وظیفه‌ی هر کارگروه، برنامه‌ریزی، هماهنگی، برگزاری و اجرای فعالیت‌های مربوط به کار‌گروه است. به این منظور کار‌گروه‌ها موظف هستند در طول سال جلساتی را برگزار کرده و در آن به بحث و تصمیم‌گیری و انجام وظایف در حیطه فعالیت‌های کارگروه خود پرداخته و گزارش آن را در جلسات انجمن علمی‌ (به صورت کتبی یا شفاهی) ارائه کنند.

لازم به ذکر است که در برگزاری و اجرای هر فعالیت مشخص، کار‌گروه‌ها باید از دانشجویان دانشکده کمک گرفته و یا اجرای یک برنامه را به گروهی از دانشجویان واگذار کنند.

 

کارگروه‌ها در مورد هر فعالیت وظایف زیر را بر عهده دارند:

 • ارائه طرح هر فعالیت در جلسات انجمن علمی و فوق‌برنامه
 • تعیین مسئول فعالیت و دانشجویانی که در آن فعالیت همکاری می‌کنند
 • نظارت بر اجرای فعالیت
 • پیگیری گزارش کتبی فعالیت از مسئول مربوطه در پایان فعالیت
 • برگزاری جلسه‌ی تحلیل و بررسی فعالیت پس از اتمام آن


مسئول هر فعالیت به همراه اعضای انتخاب شده، وظایف زیر را برعهده خواهند داشت:

 • تهیه‌ی پوستر (در فعالیت‌هایی که نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی دارند)
 • اجرای فعالیت
 • ارائه گزارش کتبی (در فعالیت‌های عمومی، همراه با گزارش تصویری)
 • شرکت در جلسه‌ی تحلیل و بررسی فعالیت

 

لازم به ذکر است اعضای انجمن می‌توانند حداکثر در ۳ کارگروه عضو باشند مگر در موارد خاص و با تایید همه‌ی اعضای انجمن.

shopify visitor statistics