کارگروه سیستم‌های کامپیوتری

سیستمهای کامپیوتری ‌می‌توانند در پیشبرد اهداف دانشکده‌ای به کار گرفته شوند. هدف اصلی این گروه ایجاد سیستم‌هایی کارآمد و امن برای استفاد در بستر دانشکده است تا فرآیندهای موجود بهبود یابند.

 

برخی اهداف این کار‌گروه عبارتند از:

  • توسعه و نگهداری فنی سایت انجمن علمی و فوق برنامه‌ی دانشکده
  • سیستم سیب (پایگاه اطلاعات دانشکده کامپیوتر)
  • سیستم جذب (استفاده از دانشجویان توسط شرکت‌ها، اساتید و ...)
  • سیستم دریافت ایده
  • سیستم کولونی (سیستم گروه بندی)

 

برای مشاهده‌ی اعضای فعلی اینجا رو یک نگاهی بکنید.

shopify visitor statistics