ثبت‌نام در سمینار زمستانی 2016

لطفا جهت ثبت نام در سمینار زمستانی مباحثی پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر فرم زیر را پر کنید.

همزمان با برگزاری این سمینار، از دانشجویان و پژوهشگران مقیم جهت ارائه مقالات، تحقیقات و طرح‌های پژوهشی خود دعوت می‌شود تا ایده‌های خود را در قالب سخنرانی‌های کوتاه (۱۰دقیقه‌ای) ارائه نمایند در صورتی که مایل به ارائه سخنرانی کوتاه هستید لطفا در فرم ارسال مشخصات ارائه (قابل دسترس از سایت این رویداد) سخنرانی خود را ارسال نمایید.

لازم به ذکر است که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هنگام دریافت کارت سمینار لازم است کارت دانشجویی خود را به همراه داشته باشند.

متاسفانه ظرفیت تکمیل شده‌است.
shopify visitor statistics