اعضای شورای مرکزی انجمن علمی

 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
  نام وظیفه
  آریا کوثری عضو مرکزی
  الیاس حیدری عضو مرکزی
  حمیدرضا هدایتی عضو مرکزی
  سیدپارسا میرطاهری عضو مرکزی
  علی اسدی نایب دبیر
  کیارش گل‌زردی دبیر
  کیانوش عباسی عضو مرکزی
  محمدحسن سندانی عضو مرکزی
  معین محمدی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
  نام وظیفه
  پگاه علیپور ملاباشی عضو مرکزی
  کیانوش عباسی عضو مرکزی
  محمدحسین اعلمی عضو مرکزی
  محمدجواد ابوطالبی دبیر
  سید محمدامین خدائی عضو مرکزی
  کیارش گل‌زردی نایب دبیر
  میلاد چراغعلی‌خانی عضو مرکزی
  عرفان فرهادی عضو مرکزی
  پری‌شاد بهنام‌قادر عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
  نام وظیفه
  سید محمد چاوشیان عضو مرکزی
  میلاد عامری عضو مرکزی
  فاطمه سادات حق‌پناه دبیر
  هادی خدابنده عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمدجواد ابوطالبی عضو مرکزی
  سروش عبادیان نایب دبیر
  سید محمدامین خدائی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
  نام وظیفه
  محمد باقر تبریزی عضو مرکزی
  ایمان جامی مقدم دبیر
  فرنوش جوادی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمد رازقی رستمی نایب دبیر
  فاطمه سادات حق‌پناه عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مطیعی عضو مرکزی
  امیرعلی معین‌فر عضو مرکزی
shopify visitor statistics