گالری ACM سال ۱۳۹۳

مسابقه برنامه نویسی ACM 2014 در منطقه غرب آسیا که همچون سال های گذشته در تهران و به همت دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شده است.

  باتشکر از دوستانی که در این برنامه ی چند روزه از لحظه به لحظه ی برنامه عکس گرفته اند ، از جمله سید محسن شجاعی ، رضا رنجکش ، فاطمه سادات حق پناه و ساقی جهانگیر سلطانی که از خارج از دانشگاه در این امر ما را یاری کردند .

shopify visitor statistics