چای با اساتید دوم

به عنوان حسن ختام فعالیت‌های یک سال اخیر انجمن علمی دانشکده، دومین برنامه‌ی «چای با اساتید» را در روز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵،  ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار گردید.

shopify visitor statistics