گالری فیلم‌های سمینار مغز و شناخت شریف

فیلم ارائه‌های سمیناز مغز و شناخت انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

معرفی علوم و فناوری های شناختی دکتر اعرابی

دکتر بابک نجار اعرابی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و از همکاران ستاد توسعه علوم شناختی است.
بخشی از این سخنرانی چهل دقیقه‌ای به معرفی اجمالی علوم و فناوری‌های شناختی، اهمیت این حوزه به عنوان یکی از شاخه‌های چهارگانه علوم همگرا NBIC، فعالیت‌هایی ممکن که در کشور ما، مراکز مشغول در این حوزه و جایگاه کشورمان در تحقیقات و صنعت جهانی پرداخته شده.
در بخش دیگر به چرایی نیاز به مطالعه میان‌رشته‌ای در این حوزه و حل پرسش چگونگی کارکرد مغز از سطح سلولیـمولکولی تا شبکه‌های عصبی؛ به کمک هم‌اندیشی پزشکان، روانشناسان، مهندسان برق، مهندسان هوش و کامپیوتر و دیگر دانشمندان و اهل فن پرداخته شده.

علوم اعصاب محاسباتی دکتر سیدعلایی

دکتر سید حامد سید علایی عضو هیئت‌علمی مدرسه علوم شناختی IPM و موضوع اصلی این سخنرانی علوم اعصاب محاسباتی یا Computational Neuroscience است.
بخشی از سخنرانی به آشنایی پایه‌ای با علوم اعصاب پرداخته و در بخش بعد به روش‌های مدل‌سازی نورون‌ها و نحوه کد شدن این داده‌های عصبی پرداخته.

اقتصاد عصبی - دکتر وهابی

دکتر حسین وهابی دانش‌آموخته علوم اعصاب شناختی و محقق در مدرسه علوم شناختی IPM و از همکاران ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی است.
موضوع سخنرانی به اقتصاد عصبی یا Neuro-economics نام یافته.
در علم اقتصاد بخش زیادی از تصمیمات بر پایه رفتارهای انسان‌ها و به طور خلاصه ریسک‌پذیری آن‌ها در معاملات است که مطالعه آن به علوم شناختی سپرده شده.
بخش دیگر سخنرانی به مدل‌سازی ادراک اختصاص یافته.

مدل سازی عصبی دکتر خسروآبادی

دکتر خسروآبادی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و زمینه تحقیقاتی او مدل‌سازی رشد عصبی است.
آیا می‌توان از علوم همگرا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرد؟ بخشی از سخنرانی در مورد رابط‌های مغز و کامپیوتر و البته مهندسی مغز است.
عموم داده‌ها از سیگنال‌های مغزی به دست می‌آید؛ EEG با سیگنال‌های الکتریکی سطح مغز، fNIRS به کمک سنجش مقدار اکسیژن خون عملکرد موضعی را درمی‌یابد و fMRI شدت جریان خون را می‌سنجد و عموما با این روش‌ها می‌توان با مغز ارتباط گرفت.

تصویربرداری مغزی - دکتر حسین زاده

دکتر حسین زاده هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و معاون آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز است.
در این ارائه به طور مختصر به معرفی تکنیک‌های اصلی نقشه‌برداری مغزی پرداخته.
از آنجا که مغز ساختاری بزرگ با تعداد زیادی نورون و تعداد حتی بزرگتری ارتباطات نورونی است باید برای رصد و نقشه‌برداری از آن تلاش فراوانی کرد. در اینجا روش‌های تصویربرداری EEG MEG fMRI fNIRS و PET معرفی شده و به روش‌های تهاجمی و غیرتهاجمی تحریک مغزی نیز اشاراتی شده.
و بخش آخر سخنرانی به معرفی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز پرداخته.

فلسفه ذهن - دکتر آزادگان

دکتر آزادگان عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف است.
مطالعات علوم شناختی بعضا توانسته است به دقیق‌تر کردن سوالات ما در فلسفه ذهن کمک کند!
در بخش آخر سخنرانی به چند مثال در فلسفه اخلاق پرداخته شده.

سیستم های پیچیده - دکتر زارع

دکتر مرضیه زارع دانش‌آموخته فیزیک محض و هیئت‌علمی مدرسه علوم کامپیوتر IPM است.
موضوع اصلی سخنرانی بررسی مغز به عنوان یک سیستم پیچیده و البته آینده تحقیقات مغز است.
بخش دیگر سخنرانی به اهمیت مدل‌سازی و معرفی کلان‌داده‌ها پرداخته.

shopify visitor statistics