اعضای شورای مرکزی انجمن علمی

 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
  نام وظیفه
  محمد طه جهانی نژاد دبیر
  امیرحسین رازلیقی نایب دبیر
  متین محمدی مسئول روابط عمومی
  محسن قاسمی مسئول مالی
  علی شاه علی مسئول اموال
  عماد امام جمعه مسئول مستندات
  مهدی علیزاده مسئول سیستم‌ها
  فاطمه علیمرادی عضو مرکزی
  محمد مهدی سمیعی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
  نام وظیفه
  امیرمهدی نامجو دبیر
  فاطمه علیمرادی نایب دبیر
  محمدپارسا مساح مسئول روابط عمومی
  دنیا نوابی مسئول مالی
  امیرحسین روان نخجوانی مسئول اموال
  محمدامین قاسم‌زاده مسئول مستندات
  سروش جهان زاد مسئول سیستم‌ها
  ناصر کاظمی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
  نام وظیفه
  مجید گروسی دبیر
  سید محمدمهدی حاتمی نایب دبیر
  مهراد میلانلو مسئول روابط عمومی
  سینا الهی‌منش مسئول مالی
  امیرمهدی کوششی مسئول اموال
  سید پارسا نشایی مسئول مستندات
  علیرضا شاطری مسئول سیستم‌ها
  حامد خانکی عضو مرکزی
  محمدصدرا حیدری عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
  نام وظیفه
  حامد علی‌محمد‌زاده دبیر
  امیرحسین عباسی نایب دبیر
  همیلا میلی مسئول روابط عمومی
  سجاد فقفور مغربی مسئول مالی
  امیر محمد ایمانی مسئول اموال
  سید محمد‌‌ مهدی حاتمی مسئول مستندات
  عرشیا اخوان مسئول سیستم‌ها
  امیرحسین امیری عضو مرکزی
  حسین آقامحمدی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹
  نام وظیفه
  حمیدرضا هدایتی دبیر
  حسین مقدّس نایب دبیر
  امیرحسین پویا مسئول روابط عمومی
  مهتاب بیگ‌وردی مسئول مالی
  فرزام زهدی‌نسب مسئول اموال
  آرزو پاکزاد مسئول مستندات
  مجید گروسی مسئول سیستم‌ها
  سینا ریسمانچیان عضو مرکزی
  محمدحسن سندانی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
  نام وظیفه
  کیارش گل‌زردی دبیر
  علی اسدی نایب دبیر
  حمیدرضا هدایتی مسئول روابط عمومی
  معین محمدی مسئول مالی
  محمدحسن سندانی مسئول اموال
  سیدپارسا میرطاهری مسئول مستندات
  آریا کوثری مسئول سیستم‌ها
  کیانوش عباسی عضو مرکزی
  الیاس حیدری عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
  نام وظیفه
  محمدجواد ابوطالبی دبیر
  کیارش گل‌زردی نایب دبیر
  پری‌شاد بهنام‌قادر مسئول روابط عمومی
  سید محمدامین خدائی مسئول مالی
  عرفان فرهادی مسئول اموال
  محمدحسین اعلمی مسئول مستندات
  کیانوش عباسی مسئول سیستم‌ها
  میلاد چراغعلی‌خانی عضو مرکزی
  پگاه علیپور ملاباشی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
  نام وظیفه
  سید محمد چاوشیان عضو مرکزی
  میلاد عامری عضو مرکزی
  فاطمه سادات حق‌پناه دبیر
  هادی خدابنده عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمدجواد ابوطالبی عضو مرکزی
  سروش عبادیان نایب دبیر
  سید محمدامین خدائی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
  نام وظیفه
  محمد باقر تبریزی عضو مرکزی
  ایمان جامی مقدم دبیر
  فرنوش جوادی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمد رازقی رستمی نایب دبیر
  فاطمه سادات حق‌پناه عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مطیعی عضو مرکزی
  امیرعلی معین‌فر عضو مرکزی
shopify visitor statistics