تبارشناسی پارادایم‌های هوش مصنوعی: مدرن تا پسامدرن

نوشته شده در ۷ آذر ۱۳۹۷

معرفی

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر بیش از پیش به عرصه‌ای بحث‌برانگیز و اثرگذار در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و اجتماعی بدل شده است. محافل آکادمیک، تجاری، و حتی حاکمیتی، هر کدام به نحوی با این پدیده درگیر شده‌، و اثرپذیری ابعاد مختلف نظری و عملی زندگی انسان‌ها از هوش مصنوعی رو به افزایش است. با این همه، به نظر می‌رسد همچنان چیستی این پدیده به دلیل پرداخت‌های محدود و تک‌جانبه، چندان که باید، روشن نشده است. غالب مباحث تشکیل‌دهنده‌ی انباشت مفهومی این حوزه را یا کامپیوتر ساینتیست‌هایی که عمدتا از منظر بهینگی و کارایی به آن می‌نگریسته‌اند تولید کرده‌اند، یا فلاسفه و نظریه‌پردازانی که بدون داشتن درک انضمامی لازم از واقعیت‌های عملیاتی و پیاده‌سازانه‌ی هوش مصنوعی، در مورد مصادر و مفاهیم آن سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد اما، برای ادامه‌ی راهمان با هوش مصنوعی، نیازمند تحلیل‌هایی چندجانبه، غنی، و جامع‌تریم. هم پیشرفت فنی-عملیاتی این حوزه، و هم فهم اثرگذاری‌های وسیع نظری-عملی آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر، نیازمند نظرگاه‌هایی تازه برای مفهوم‌پردازی‌ست. در همین راستا، برای طرح این مساله و مروری بر فضای پاسخ‌های ممکن، در سلسله جلسات «تبارشناسی پارادایم‌های هوش مصنوعی: مدرن تا پست‌مدرن» بناست از منظری میان‌رشته‌ای و با رویکردی تبارشناسانه، مسیر تکامل هوش مصنوعی به شکل پارادایمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وجه تمایز این دوره، بررسی پارادایم‌های انضمامی و عملیاتی و رویکردهای پیاده‌سازی در هوش مصنوعی، از نظرگاهی میان‌رشته‌ای (علوم‌کامپیوتر، فلسفه، روانشناسی، علوم اعصاب) است.

 

شرح دوره

این دوره از هشت جلسهٔ دو ساعته با موضوعات زیر تشکیل شده است:

1. Setting the Stage: Dawn of Computational(?) Intelligence

2. The (McCarthy’s) Thesis and The (Hinton’s) Anti-Thesis

 • Knowledge-Based Paradigm: A Platonic / Fregean Approach
 • End-to-End Paradigm: An Aristotelian / Humean Approach

3, 4. Model-Based (Prior Bias) Paradigm: Kantian Categories as Prior Intuition

 • Trending Kantianism: Relational Reasoning, Relational Inductive Biases, Causal Inference, Probabilistic Graphical Models, Graph Networks, etc. ​​​​​

5. From Pattern Recognition to (Model) Generation: Hegelian Master/Slave Dialectic in Practice

6, 7. The Holy Grail of AI: Artificial General Intelligence (AGI) Discourse as a Modern Silver-Lining for AI

 • Reinforcement Learning (RL) / Deep RL (DRL): From Skinner’s Behaviorism to Freudian Psychoanalysis and Back
 • Meta-Learning and Kantian Transcendental Idealism
 • Program-Induction: The Phenomenological Inspiration
 • Universality of Recurrent Neural Networks (RNNs): Modernity on The Verge of Self-Awareness

8. Postmodern AI Paradigms: Deconstruction of the Subject / Demise of Objectification

 • Subjectivity Redefined: Deleuze-Hume Project and the Critique of So-Called “Humean Approach” in Practical AI
 • The Reflexivity Problem (or Maybe Solution): Nietzsche, Heidegger, Derrida and the Deconstruction of Meta-Narratives
 • On the Possibility of Postmodern AI: Lacanian Real, Lyotard’s Inhuman
 • Reflexivity and Hermeneutic Circle: Maybe the NOT-Holy-Grail of NOT-AI

 

زمان و مکان

یکشنبه‌ها (شروع از ۱۱ آذر)

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

سالن خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 

اطلاعات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر و محتوای جلسات به کانال تلگرامی دوره به نشانی @AIParadigms مراجعه فرمایید.

shopify visitor statistics