نتایج اولین دوره مسابقات The Typist

اولین دوره مسابقات The Typist  در روزهای سه شنبه و یکشنبه گذشته برگزار گردید.

چهار نفر برتر هر لیگ در جدول آمده اند. صمیمانه از تمامی دوستان شرکت کننده سپاس گزاریم :-دی

 
 
لیگ انگلیسی
لیگ فارسی
نفر اول سهیل به نژاد محمد امین خشخاشی مقدم
نفر دوم محمد امین خشخاشی مقدم مهران خلدی
نفر سوم مهران خلدی آریا کوثری
نفر چهارم سپهر موسوی سید محمد چاوشیان

 

نظرات

سهند :
رکورد انگلیسی حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ و رکورد فارسی حدود ۱۰۵ تا ۱۱۲.

نظر جدید

تاییدیه
shopify visitor statistics