پست‌های با موضوع سخنرانی‌ها

چشم‌انداز پنجم

پنجمین جلسه از سلسله جلسات چشم‌انداز با موضوع کار آکادمیک در ایران با حضور دو تن از اساتید بزرگوار دانشکده، جناب آقای دکتر گودرزی و جناب آقای دکتر جعفری سیاوشانی در روز یک‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در سالن خوارزمی دانشکده برگزار خواهد شد. در این جلسه اساتید بزرگوار از تجارب خود در خصوص موفقیت در کار آکادمیک و چالش‌های مختلف این مسیر سخن‌ خواهند گفت.

نوشته شده در ۷ خرداد ۱۳۹۵
چشم‌انداز چهارم

چهارمین جلسه از سلسله جلسات چشم انداز با موضوع “کار و کارآفرینی در صنعت داخل کشور”، با حضور دو تن از کارآفرینان فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف،‌آقایان سبحان فروغی و علی بابایی در روز سه شنبه،‌۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در سالن خوارزمی برگزار خواهد شد.

.

نوشته شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
چشم‌انداز با موضوع «کار و کارآفرینی در صنعت خارج کشور»

سومین جلسه از سلسله جلسات چشم‌انداز با موضوع «کار و کارآفرینی در صنعت خارج کشور» با حضور مهندس حسین اخلاق‌پور در روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ برگزار خواهد شد.

نوشته شده در ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
نخستین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی با همکاری شبکه انتشار دانش، اولین سمینار زمستانی مباحث پیشرفته در علوم و مهندسی کامپیوتر را، با ارائه‌هایی توسط جمعی از اساتید، پژوهشگران، و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تاریخ ۹و ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند.

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۴
معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد

انجمن علمی دانشکده قصد دارد سلسله جلسات چشم‌انداز را جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مسیر‌های مختلف کاری و تحصیلی پیش‌رو در رشته مهندسی کامپیوتر، برگزار کند.

اولین جلسه از این سلسله جلسات با موضوع معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد دانشکده در روز شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴
shopify visitor statistics