ورکشاپ بازی‌سازی

نوشته شده در ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

ورکشاپ یک‌روزه‌ی بازی سازی پنجشنبه ۲۰ اسفند برگزار خواهد شد.

 

- نهار برای شرکت کنندگان در ورکشاپ فراهم خواهد بود.
- ورکشاپ از ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و تا حدود ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.
- هزینه‌ی شرکت در ورکشاپ ۲۵ هزار تومان است.

 

Unity 2D Workshop Syllabus :

- Introduction

- Creating your first scene

- Adding a background

- Create a player and its enemies

- Shooting

- Parallax scrolling

- Particle systems

- Sounds

- Menu, loading and restarting

- Animation

- Build

- Conclusion

خطا: فرم شما باید حاوی یک فیلد پنها با عنوان UUID باشد.
shopify visitor statistics