کارگاه علوم اعصاب محاسباتی

نوشته شده در ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

این فرم برای ثبت نام شما در کارگاه علوم اعصاب محاسباتی است.

شرکت در این کارگاه فقط برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مقدور است.

لطفا برای شرکت در کارگاه نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

- برای استفاده از کارگاه لازم است لپتاپ به همراه داشته باشید.

- لازم است روی لپتاپ شما Matlab نسخهٔ ۲۰۱۵ به بعد نصب باشد.

- حتی‌الامکان با خود سه‌راهی برق بیاورید.

 

مباحث کارگاه:

- Basic Neurobiology
- Neural Encoding
- Neural Decoding
- Neuroelectronics 

هزینهٔ شرکت در این کارگاه ۱۵ هزار تومان است.shopify visitor statistics