مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر

مقدمه

علوم کامپیوتر، رشته‌ایست که در میان کاربرد و نظر است. از طرفی ریاضی را به عنوان هویت خود داشته و در پوسته‌ی خود می‌تواند مسائل روزمره‌ی عالم جدید را به خوبی سرعت بخشیده و حل کند. عالم نوین نیز بدون پشتوانه‌ی علوم کامپیوتر هویتی نداشته و برای ارتقاء سیستم‌های سخت‌افزاری که برای حل مسائل روزمره بشر به کار می‌رود، میبایست به خوبی علوم کامپیوتر را به کمک ریاضی آن، یاد گرفته و تعلیم داد. همچنین در انتخاب رشته‌ی دانشگاهی برای دانش‌آموزاِن تجربی یا ریاضی همیشه سوال است که دقیقا رشته‌های مربوط به کامپیوتر، چطور رشته‌هایی هستند. و با توجه به عدم پاسخگویی صحیح به این نیاز،معمولا انتخاب رشته‌های نادرستی انجام می‌شود. و بهتر بگوییم، آینده‌هایی که لزومًا برای این رشته نبوده‌اند، بنابر تصمیمی از سر ناآگاهی به این سمت سوق پیدا می‌کنند.

با توجه به خاستگاه فوق، با دغدغه‌ی تربیِت علمیِ مخاطبین دبیرستان و دانشگاهی، تیم رستا با همراهی انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف گرِد هم آمده و با برگزاری رویدادهایی که در بستر آن محتوای ریاضی و علوم کامپیوتر با روش مسئله‌محور و تعامل‌محور تعلیم می‌یابد، سعی در ترویج این سبک آموزش برای ارتقاء شخصیت‌های دانش‌آموزان ایران دارد. در این رویداد ما به دنبال راهی برای نشان دادن آینده و حال این رشته و حرفه‌ی خاص برای دانش‌آموزان دغدغه‌مند باشیم تا بلکه آنان بتوانند با دید بهتر به سمت انتخاب رشته و آینده‌ی خود حرکت کنند.

محتوای علمی

  • کارگاه‌های آموزشی، در قالب 5 کارگاِه سه ساعته‌ی آموزشِی تعاملی و مسئله‌محور.
  • سخنرانی یک یا دو عضو هیئت علمِی مطرح در زمینه‌های مربوطه.
  • دورهمی‌های دوستانه بین دانشجویان و دانش‌آموزان درباره‌ی اهداف و آینده‌ی دانش‌آموزان.
  • مسابقه‌ی گروهِی نهایی.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی جزئیات برگزاری رویداد، می‌توانید به سایت مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر مراجعه کنید.

shopify visitor statistics