کارگاه‌های برنامه‌نویسی موبایل

نوشته شده در ۷ بهمن ۱۳۹۷

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر با همکاری پیام‌رسان سروش اقدام به آموزش برنامه‌نویسی موبایل تحت قالب کارگاهی سه روزه کرده است. مدرسان این دوره آقایان مهدی حسن‌زاده و محمد جعفری از شرکت مهیمن خواهند بود. این دوره در سه جلسه برگزار می‌شود که ثبت نام آن‌ها به صورت جداگانه در سایت مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی شریف انجام می‌پذیرد.

 

با توجه به تغییر در برنامه، در حال حاضر برنامه‌نویسی iOS از برنامهٔ کارگاه حذف شده است. در نتیجه توجه کنید که اطلاعات درج شده در این صفحه ممکن است در مواردی با اطلاعات موجود در سامانهٔ آموزش آزاد متفاوت باشد. روند کارگاه بر اساس اطلاعات این صفحه خواهد بود.

 

جلسه اول
زمان: ۱۸ بهمن ساعت ۱۰ الی ۱۸
موضوع: مقدمات برنامه نویسی اندروید

Java & Kotlin Programming
Why Mobile Development? Why Android First?
Android History
Android OS Architecture
Android Development Tools
Android Studio 3
Android SDK
A Quick Journey In Android Studio
PROXY Setting For Iranian Developers

لینک ثبت نام جلسهٔ اول

 

جلسه دوم

زمان: ۲۵ بهمن ساعت ۱۰ الی ۱۸
موضوع: برنامه نویسی اندروید مقدماتی

Context & Activity
Android UI Components
Android XML
Java & XML Communication
Android Layouts (RelativeLayout - LinearLayout - ConstraintLayout - … )
Graphical Tips (Styles -Colors -Drawables - Mipmaps)
Toast
Intent
Activity Lifecycle
Notification
Dialog
Permissions
Dial & Call
SMS

لینک ثبت نام جلسهٔ دوم

 

جلسه سوم
زمان: ۸ اسفند ساعت ۱۰ الی ۱۸
موضوع:‌ برنامه نویسی اندروید پیشرفته

Android Database (SQLite)
Room ORM
Adapter & Recyclerview
Service
Broadcast
Webview
GPS
AsyncTask
What is JSON?
How To Call APIs?
Android Libraries (Glide - Retrofit - Calligraphy - … )

لینک ثبت نام جلسهٔ سوم

 

صوت و ویدیوی جلسات از این لینک قابل دسترسی است.

shopify visitor statistics